Szkoła dla psów Citydog

Regulamin CITYDOG

2022 © Szkolenie psów Bytom - Profesjonalna tresura i behawiorysta psa Bytom, Tarnowskie Góry, Psie przedszkole, Szkoła dla psów - CITYDOG.PL Wszelkie prawa zastrzeżone

 1. Dokumentem, który upoważnia uczestnictwo w szkoleniu psa jest książeczka zdrowia psa z  aktualnymi szczepieniami.

 2. Przebywanie na placu treningowym jest możliwe tylko w obecności instruktora lub upoważnionej do tego celu osoby Może ją  upoważnić  jedynie instruktor.

 3. Na teren szkolenia pies musi być wprowadzony na smyczy.

 4. Pies może być bez smyczy jedynie za zgodą trenera albo poza miejscem szkolenia np. podczas przerwy.

 5. Chory pies jest zwolniony z zajęć, również podczas rekonwalescencji. Obowiązkiem właściciela jest dostarczenie zaświadczenia od weterynarza o stanie zdrowia psa i dalszych zaleceniach co do  leczenia po powrocie psa na szkolenie (tylko w przypadku szkoleń grupowych). Instruktor usprawiedliwia nieobecność psa, o ile był wcześniej poinformowany o jego niedyspozycji.

 6. Właściciel zabiera na zajęcia własną miskę i wodę dla psa, a także duże ilości suchej karmy. Nie mogą to być wszelkiego rodzaju smakołyki.

 7. Za wszelkie szkody, które wyrządził pies: pogryzienie człowieka lub  innego psa, odpowiada jego właściciel, który również pokrywa wszelkie koszty związane z leczeniem w myśl odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania zwierzęcia.

 8. Uprasza się właścicieli psów, aby na zajęcia przychodzili punktualnie. Zalecane jest wyprowadzenie psa na krótki spacer przed zajęciami.

 9. Właściciel szkolonego psa ma obowiązek dostosować się do zaleceń trenera i prowadzić szkolenie również w swoim domu. W przeciwnym razie szkoła CITYDOG nie ponosi odpowiedzialności za efektywność szkolenia.

 10. Istnieje możliwość zaproszenia na szkolenie psa osób towarzyszących pod jednym warunkiem, że uczestnik szkolenia będzie odpowiadał za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.

 11. Wszelkie urazy, rany, zachowanie agresywne, czy też inne problemy, które dotyczą psa kursanta lub innych psów i pojawiają się      w trakcie zajęć, należy zgłosić instruktorowi w trybie natychmiastowym.

 12. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas kursu weterynarz wykryje  wady wrodzone ( padaczka psa, dysplazja stawów itp.) W takim przypadku CITYDOG nie zwraca wpłaconej sumy za kurs. Gdy stan zdrowia psa się polepszy, kursant może nadrobić stracone szkolenia. Należy wtedy przedłożyć zaświadczenie o stanie zdrowia psa i zaleceniach weterynarza.

 13. Gdy nieobecność psa na kursie jest usprawiedliwiona, opiekun ma możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach,  po uzgodnieniu terminu z instruktorem. Jest jednak zasada : możliwość istnieje dla dwóch nieobecności w czasie kursu.

 14. Na odbywane zajęcia nie ma wpływu aura (deszcz, śnieg, mróz). Zajęcia prowadzone są w normalnym trybie. W razie mocno uciążliwych warunków atmosferycznych to po stronie kursanta jest z kontaktowanie się z instruktorem czy zajęcia się odbędą.

 15. Gdy zaistnieje sytuacja, że kursant zrezygnuje z zajęć z przyczyn zależnych od siebie, opłata za kurs nie jest zwracana ani w części ani w całości.

 16. Jeżeli uczestnik po pierwszym spotkaniu zgadza się na dalsze szkolenie to powinien zapłacić pełną kwotę kursu przed rozpoczęciem drugiego spotkania.

 17. Uczestnik decydujący się na płatność w dwóch ratach to wpłata drugiej raty musi nastąpić w ciągu 30 dni od pierwszej wpłaty, dotyczy kursów 3-miesiecznych.

 18. Osoby uczestniczące w kursie wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku wraz z swoim pieskiem na naszej stronie internetowej.

 19. W razie niestosowania się do naszego regulaminu ,instruktor może usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć albo z całego kursu .W takim wypadku nie ma prawa zwrotu  kwoty która została uiszczona za kurs. 

                                 Regulamin obowiązuje dla wszystkich szkoleń oferowanych przez szkołę CITYDOG